Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 "Σύμφωνα με την απόφαση της υπ' αρ. 2ης/1.11.2017 συνεδρίασης της Γ.Σ.Ε.Σ. ανακοινώνεται η αναστολή υποδοχής εισακτέων φοιτητών, λόγω διαδικασιών προσαρμογής του Π.Μ.Σ στις διατάξεις του νέου νόμου 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α’)"

Διεξαγωγή μεικτών μαθημάτων
δια ζώσης στη Ρόδο
& online

Διπλωματική Εργασία
Επιλογή θεματικής και τόπου εκτέλεσης

Αρχαιολογία και Θετικές Επιστήμες
ένας άριστος και τεκμηριωμένος συνδυασμός

Νέες τεχνολογίες και εικονική αρχαιολογία
στην πολιτιστική κληρονομιά και τα Μουσεία

Συντήρηση Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

Στην βαθύτερη γνώση της ιστορίας,
αρχαιολογίας και αρχαιοπεριβάλλοντος της Εγγύς και Μέσης Ανατολής

Η Διαχειριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς οδηγεί στην αειφορία

1
1

Ίδρυση Π.Μ.Σ.

To Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016 (Φεβρουάριος 2016) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ», στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.

Επιστημονικό Αντικείμενο

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή ειδίκευση επιστημόνων στις «εφαρμοσμένες αρχαιολογικές επιστήμες» και ειδικότερα η εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων στην διεξαγωγή έρευνας και εφαρμογών στην πολιτιστική κληρονομιά μέσα από την επιστήμη και τεχνολογία.

Στόχοι

Το Π.Μ.Σ στοχεύει σε θεωρητικό και κυρίως πρακτικό επίπεδο. Πρόσληψη εξειδικευμένων γνώσεων, πέραν των εισαγωγικών στο προπτυχιακό επίπεδο, σε βάθος, πλάτος, συγκριτική και προβληματισμό. Βιωματικές δράσεις χειρισμού φορητής οργανολογίας και λογισμικών στην εκμάθηση τεχνολογικών «εργαλείων» κατά εύληπτο και κατανοητό τρόπο που ολοκληρώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (Master thesis).

Πληροφορίες για τον υποψήφιο φοιτητή


1
μεταπτυχιακό
10
μαθήματα
40
κενές θέσεις
37
διδάσκοντες
3
εξάμηνα
3000
ευρώ