Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μάστερ) με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» στοχεύει στην εμβάθυνση και διεπιστημονική κατάρτιση σε ζητήματα ανωτέρου Κύκλου (δηλ. μετά τις βασικές προπτυχιακές σπουδές) σε τέσσερις άξονες.

α) Αρχαιομετρία ή Αρχαιολογικές Επιστήμες

χρονολόγηση, χαρακτηρισμός, προέλευση, παλαιοδιατροφή, γεωαρχαιολογία, θαλάσσιο, ενάλιο και χερσαίο περιβάλλον

β) 2Δ & 3Δ ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικής κληρονομιάς

τέχνεργα και μνημεία, εκμάθηση λογισμικών εργαλείων

γ) Συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων, προληπτική και σωστική επέμβαση

οργανικών και ανοργάνων, θεωρία και εργαστήριο

δ) Διαχείριση αρχαιοτήτων και πολιτισμικών αγαθών

νομικό πλαίσιο, αρχιτεκτονικές μελέτες, πολιτισμικός τουρισμός, αειφόρος ανάπτυξη μέσα από την πολιτιστική κληρονομία

Οι Διπλωματικές εργασίες εκτελούνται σε ακαδημαϊκούς χώρους (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ερευνητικά ιδρύματα) και είναι καθαρά οργανολογικής ή λογισμικής κατεύθυνσης στους άξονες του μεταπτυχιακού.

Πληροφορίες:
– Καθ. Ιωάννης Λυριντζής, Διευθυντής: liritzis@Rhodes.Aegean.gr
– Παντελής Βολονάκης, Τεχνική Υποστήριξη Διδασκαλίας: p.volonakis@aegean.gr