Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μάστερ) με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» στοχεύει στην εμβάθυνση και διεπιστημονική κατάρτιση σε ζητήματα ανωτέρου Κύκλου (δηλ. μετά τις βασικές προπτυχιακές σπουδές) σε τέσσερις άξονες.

α) Αρχαιομετρία ή Αρχαιολογικές Επιστήμες

χρονολόγηση, χαρακτηρισμός, προέλευση, παλαιοδιατροφή, γεωαρχαιολογία, θαλάσσιο, ενάλιο και χερσαίο περιβάλλον

β) 2Δ & 3Δ ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικής κληρονομιάς

τέχνεργα και μνημεία, εκμάθηση λογισμικών εργαλείων

γ) Συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων, προληπτική και σωστική επέμβαση

οργανικών και ανοργάνων, θεωρία και εργαστήριο

δ) Διαχείριση αρχαιοτήτων και πολιτισμικών αγαθών

νομικό πλαίσιο, αρχιτεκτονικές μελέτες, πολιτισμικός τουρισμός, αειφόρος ανάπτυξη μέσα από την πολιτιστική κληρονομία

Οι Διπλωματικές εργασίες εκτελούνται σε ακαδημαϊκούς χώρους και ερευνητικά ιδρύματα και είναι οργανολογικής κατεύθυνσης ή με χρήση λογισμικού στους άξονες του μεταπτυχιακού.

Τα μαθήματα θα γίνονται σε μηνιαία βάση ανά ενότητα (από τις 9 ενότητες). Η κάθε ενότητα έχει 10 μαθήματα. Τα OnLine μαθήματα θα είναι βιντεοσκοπημένα. Όποτε θέλει ο υποψήφιος τα παρακολουθεί μαζί με την ύλη και το εκπαιδευτικό υλικό. Σε κάθε μάθημα εκτελεί το τεστ αξιολόγησης που αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με αυτόματη βαθμολογία επιτυχία. Ερωτήσεις (με γραπτό μήνυμα) γίνονται για τυχόν απορίες που μπορεί να διευκρινιστούν και τηλεφωνικά. Σε κάθε Ενότητα θα υπάρχει μία (1) Εργασία (essay), ένα κείμενο ορισμένου αριθμού λέξεων, Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνονται στη Ρόδο, εκτός αν λόγοι κορονοϊού επιβάλλεται η εξ αποστάσεως εξέταση.
Στα δια ζώσης έχουμε 1-2 Παρ-Σαβ-Κυρ στη Ρόδο και 5 ημέρες Αθήνα.
Η ημερομηνία για τα δια ζώσης μαθήματα θα γνωστοποιηθεί με την έναρξη του μεταπτυχιακού.

Πληροφορίες:
– Καθ. Ιωάννης Λυριντζής, Διευθυντής: liritzis@rhodes.aegean.gr
– Δρ. Παντελής Βολονάκης, Τεχνική Υποστήριξη Διδασκαλίας: p.volonakis@rhodes.aegean.gr