Συχνές Ερωτήσεις

ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ;

Το κόστος είναι 3500€ άπαξ με την εγγραφή.

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ;

Από 5 Αυγούστου 2020

ΠΟΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ;

Από την φύση του το UNINETTUNO παρέχει εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με την χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το παρόν ΠΜΣ εμπεριέχει και δια ζώσης διδασκαλία εργαστηριακής υποδομής και εκτέλεση διπλωματικής εργασίας με την υποστήριξη του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών και των συνεργαζομένων Ερευνητικών Εργαστηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από διδάσκοντες στο ΠΜΣ για χρονικό διάστημα δυο μηνών. Συγκεκριμένα, πέραν της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας όπως προσφέρεται από την πλατφόρμα του Uninettuno, η δια ζώσης επικοινωνία αφορά: α) Ένα με δύο 3ήμερα στην Ρόδο: ένα ανά 6μηνο με διδασκαλία στις αίθουσες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Εργαστήριο Αρχαιομετρίας και στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας & Προληπτικής Συντήρησης, 2) Ένα 5ήμερο στην Αθήνα για εξοικείωση με οργανολογίες και μετρήσεις σε εργαστηριακούς χώρους διδασκόντων και αρχαιολογική πρακτική και 3) στη διπλωματική εργασία σε εργαστηριακούς χώρους των διδασκόντων και συνεργαζομένων Εργαστηρίων σε ΑΕΙ ή/και Ερευνητικά Ιδρύματα ή διαπιστευμένα εργαστήρια της Ελλάδας, Κύπρου και εξωτερικού.