Συχνές Ερωτήσεις

ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ;

Το κόστος είναι 3000€ με 1000€ ανά εξάμηνο.

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ;

Κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης κατά τον Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ;

Τέλη Φεβρουαρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

ΠΟΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ;

2 εξάμηνα τα 10 μαθήματα και 1 εξάμηνο η διπλωματική εργασία.

ΠΟΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ;

Οι υποχρεωτικές δια ζώσης παρουσίες για το ΠΜΣ: «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες» είναι ένα τριήμερο στη Ρόδο στο Α’ εξάμηνο, ένα δωδεκαήμερο στους Δελφούς στο Β’ εξάμηνο, μία ημέρα στην υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας στη Ρόδο στο Γ΄ εξάμηνο και δύο τριήμερα κατά τις εξεταστικές διαδικασίες στη Ρόδο. Τέλος κατά τη διεξαγωγή της έρευνας για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές θα πρέπει να επισκέπτονται ανάλογα με τις ερευνητικές ανάγκες και κατόπιν συνεννόησης στο διαθέσιμο χρόνο τους, ένα ερευνητικό κέντρο πλησίον του τόπου κατοικίας τους. Τα υπόλοιπα μαθήματα διεξάγονται online με σύγχρονες τηλεδιασκέψεις κυρίως κατά τα Σαββατοκύριακα (πρωί-απόγευμα) και λίγες καθημερινές απογεύματα.