Συχνές Ερωτήσεις

ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ;

Το κόστος είναι 3500€  σε δυο δοσεις.

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ;

Κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης κατά τον Φεβρουαριο 2019

ΠΟΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ;

Από την φύση του το UNINETTUNO παρέχει εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με την χρήση σύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για χρονικό διάστημα 16 μηνών ενώ το παρόν ΠΜΣ εμπεριέχει δια ζώσης διδασκαλία εργαστηριακής υποδομής και εκτέλεση διπλωματικής εργασίας με την υποστήριξη από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών και των συνεργαζομένων Ερευνητικών Εργαστηρίων στην Ελλάδα απο διδάσκοντες στο ΠΜΣ για χρονικό διάστημα δυο μηνών. Συγκεκριμένα, πέραν της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας όπως προσφέρευαι απο την πλατφόρμα του Uninettuno, δια ζώσης επικοινωνια αφορά: α) δυο 3ήμερα στην Ρόδο, ένα ανά 6μηνα με διδασκαλία στις αίθουσες του Πανεπιστημίου Αιγαιου και στο Εργαστήριο Αρχαιομετρίας και Εργαστηριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας & Προληπτικής Συντήρησης, 2) ενα 3μερο στην Αθηνα για εξοικειωση με οργανολογιες και μετρήσεις σε εργαστηριακούς Χώρους διδασκόντων και αρχαιολογική πρακτική, και 3) στη διπλωματική εργασία σε εργαστηριακους χώρους των διδασκόντων και συνεργαζομένων Εργαστηρίων σε ΑΕΙ ή/και Ερευνητικά Ιδρύματα ή διαπιστευμένα εργαστήρια της Ελλάδας και Κύπρου.