ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

  • Η ανακοίνωση για υποβολή υποψηφιοτήτων ξεκινά κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης κατά τον Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ο αριθμός των επιτυχόντων περιορίζεται στους 40. Σε περιπτώσεις ίσης μοριοδότησης στην 40η θέση η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μπορεί να κάνει δεκτούς ισοβαθμίσαντες ως το ανώτατο μέγιστο αριθμό των 50 εισακτέων. Η επιλογή των υποψηφίων για Μ.Δ.Ε. γίνεται με αξιολόγηση και μοριοδότηση των δικαιολογητικών που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι.