ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

  • Η ανακοίνωση για υποβολή υποψηφιοτήτων ξεκινά κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης κατά τον φεβρουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ο αριθμός των επιτυχόντων περιορίζεται στους 30. Τηρείτε σειρά προτεραιότητας σε περιπτωση ισοβαθμισης.