ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

 • Τα μαθήματα διεξάγονται μερικώς με την χρήση νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονική πλατφόρμα online και δια ζώσης με συγκεκριμένες ημερομηνίες στην Ρόδο και 3ήμερη πρακτική με εκμάθηση τεχνικών σε εργαστήρια και χωρους στην Αθηνα.
 • Από την φύση του το UNINETTUNO παρέχει εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με την χρήση σύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για χρονικό διάστημα 16 μηνών ενώ το παρόν ΠΜΣ εμπεριέχει δια ζώσης διδασκαλία εργαστηριακής υποδομής και εκτέλεση διπλωματικής εργασίας με την υποστήριξη από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών και των συνεργαζομένων Ερευνητικών Εργαστηρίων στην Ελλάδα απο διδάσκοντες στο ΠΜΣ για χρονικό διάστημα δυο μηνών. Συγκεκριμένα, πέραν της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας όπως προσφέρευαι απο την πλατφόρμα του Uninettuno, δια ζώσης επικοινωνια αφορά: α) δυο 3ήμερα στην Ρόδο, ένα ανά 6μηνα με διδασκαλία στις αίθουσες του Πανεπιστημίου Αιγαιου και στο Εργαστήριο Αρχαιομετρίας και Εργαστηριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας & Προληπτικής Συντήρησης, 2) ενα 3μερο στην Αθηνα για εξοικειωση με οργανολογιες και μετρήσεις σε εργαστηριακούς Χώρους διδασκόντων και αρχαιολογική πρακτική, και 3) στη διπλωματική εργασία σε εργαστηριακους χώρους των διδασκόντων και συνεργαζομένων Εργαστηρίων σε ΑΕΙ ή/και Ερευνητικά Ιδρύματα ή διαπιστευμένα εργαστήρια της Ελλάδας και Κύπρου.

Συγκεκριμένα η μαθησιακή διαδικασία εκτελείτε:

 • Με την μορφή ενός σύγχρονου τρόπου επικοινωνίας, μέσω διαδικτυακών συζητήσεων – chat roomς, μέσω βίντεο κλήσεων, μέσω διαδικτυακών οπτικοακουστικών συνευρέσεων – video conference, ακόμα και μέσω Τρισδιάστατων Αιθουσών Διδασκαλίας, όπως αυτές έχουν δημιουργηθεί στο ιδιόκτητο Νησί της Γνώσης του UTIU στο διαδικτυακό πρόγραμμα Second Life.
 • Με μια διαχρονική μορφή, μέσω εργαλείων όπως τα ηλεκτρονικά μηνύματα και οι σελίδες συζητήσεων – forum, στο Διαδικτυακό portal. Οι σελίδες συζητήσεων, σχετικά με την διδακτέα θεματολογία επιτρέπουν στον χρήστη να επεκτείνει τον διάλογο και να ενεργοποιήσει έναν τρόπο εκμάθησης συνδυασμένο, καθώς και να οργανώσει τις σκέψεις που αφορούν το θέμα συζήτησης όπως και να μελετήσει κατά πιο ολοκληρωμένο τρόπο το αντικείμενο σπουδών του.
 • Τρισδιάστατη Αίθουσα Διδασκαλίας στο Ιδιόκτητο Νησί της Γνώσης του UNINETTUNO στο διαδικτυακό πρόγραμμα Second Life
 • Στο UNINETTUNO (International Telematic University) Νησί της Γνώσης, ο χρήστης μπορεί να επισκεφθεί ένα Αμφιθέατρο που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στο Μεταπτυχιακό του πρόγραμμα. Σε αυτό το χώρο, Φοιτητές και Καθηγητές / Βοηθοί Καθηγητών επικοινωνούν διαδραστικά στον τρισδιάστατο κόσμο του UNINETTUNO, συνομιλώντας από τον υπολογιστή τους, μέσω μικροφώνων. Εργαστήρια και πρακτικές καθώς και εξετάσεις σε θεματικές ενότητες αλλά και οπτικοακουστικές συναντήσεις με τους πρωταγωνιστές της Ενωμένης Ευρώπης να παρακολουθούν από τις θέσεις/ έδρανά τους πραγματοποιούνται και εξελίσσονται μπροστά στα μάτια των Φοιτητών σε πραγματικό χρόνο. Επίσης σε αυτό το Τρισδιάστατο Αμφιθέατρο Γνώσης οι Καθηγητές / Βοηθοί Καθηγητών δίνουν διαλέξεις και καθοδηγούν το ακροατήριο των Φοιτητών.
 • Στην Νησί της Γνώσης εντός της ψηφιακής αίθουσας διδασκαλίας του UNINETTUNO (International Telematic University), οι Φοιτητές και οι Καθηγητές/ Βοηθοί Καθηγητών, διδάσκουν και μαθαίνουν σε μία σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης, καθώς χτίζουν και μοιράζονται γνώσεις με άτομα και προσωπικότητες που ανήκουν σε ποικίλα πολιτικά και κοινωνικά γίγνεσθαι. Επικοινωνούν άμεσα, καθώς οι πολιτιστικές τους διαφορές γίνονται πηγή εποικοδομητικής συζήτησης και μάθησης, ενώ αποκτούν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες.
 • Διδάσκοντες είναι έλληνες και αλλοδαποί καθηγητές διεθνούς εμβέλειας σε εμπειρία και έργο, τα μαθήματα είναι στην ελληνική γλώσσα εκτός όσων προσφέρονται από αλλοδαπούς στην αγγλική.
 • Το Κοινο ΠΜΣ έχει δίδακτρα που ανέρχονται στο ποσό των 3,500 Ευρώ συνολικά για τα 3 εξάμηνα.
 • Η ανακοίνωση για υποβολή υποψηφιοτήτων ξεκινά κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης κατά τον Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ο αριθμός των επιτυχόντων περιορίζεται σε Τμήματα των 20-30. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αξιολόγηση και μοριοδότηση των δικαιολογητικών που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι.
 • Η Διπλωματική εργασία μπορεί να διεξαχθεί σε ερευνητικά εργαστήρια με τα οποία το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Παν/μιου Αιγαίου και η Σχολη Πολιτιστικής Κληρονομίας του Παν/μιου Uninettuno διατηρούν συνεργασία η βρίσκονται στο δίκτυο πανεπιστημιακών εργαστηρίων αρχαιομετρίας network σε όλη την Χώρα, με προηγούμενη συνεννόηση με τον επιστημονικό υπεύθυνο Καθ Ι Λυριτζή.