ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HENAN ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ καθ. Ιωάννης Λυριντζής ανέλαβε την πρωτοβουλία συνεργασίας με το Παν/μιο Henan Κίνας στο πλαίσιο των Διεθνών Πανεπιστημιακών Συνεργασιών με το ΠΜΣ: «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες». Στην καθιερωμένη διαδικασία Διεθνών Συνεργασιών το ΠΜΣ στήριξε την υλοποίηση αυτής της δράσης με την συμμετοχή της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.) η οποία το Μάρτιο του 2017 δέχθηκε αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου HENAN της Κίνας στο πλαίσιο ενεργοποίησης ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.) της Ρόδου και του College of History & Culture, Division of Archaeology, University Henan.

Το ΠΜΣ στηρίζει τη συγκεκριμένη δράση με σκοπό την καθιέρωση φιλικών επαφών μεταξύ των δύο πανεπιστημίων με ανταλλαγές ιδεών, απόψεων και τη σύναψη συνεργασίας σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα και κοινές ερευνητικές πρωτοβουλίες στις οποίες οι φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και με την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών. (www.huaxiahellas.com)

Εικ. 1. Στιγμιότυπο από τη συνάντηση της 5μελούς Κινεζικής αποστολής Παν/μίου Henan αποτελούμενη από τους: Καθ. GUAN Aihe, Καθ. HAN Shoufu, Καθ. YANG Guoan, Καθ. MA Xiaoyong, Καθ. MIAO Changhong και των εκπροσώπων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθ. Ελ. Θεοδωροπούλου, Καθ. Ι. Σεϊμένη, Αν. Καθ. Αικ. Φραντζή, Αν. Καθ. Σπ. Συρόπουλο, τον Καθ. Ιώαννη Λυριντζή στο γραφείο της ΣΑΕ στις Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο.

Εικ. 2. Στιγμιότυπο από τη συνάντηση της 5μελούς Κινεζικής αποστολής Παν/μίου Henan αποτελούμενη από τους: Καθ. GUAN Aihe, Καθ. HAN Shoufu, Καθ. YANG Guoan, Καθ. MA Xiaoyong, Καθ. MIAO Changhong και τον Καθ. Ιωάννη Λυριντζή στο χώρο του εργαστηρίου Αρχαιομετρίας στις Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο.