Επιστημονικός Υπεύθυνος

Λυριντζής Ιωάννης

Καθηγητής

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Συντονιστές Ενοτήτων

Ενότητα 1
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ (Ανάλυση, Χρονολόγηση) – 7 ECTS
Καθ. Ι. Λυριντζής, Dott. Emanuele Brienza, Dott. Riccardo Montalbano

Ενότητα 2
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – 6 ECTS
Καθ. Ι. Λυριντζής, Dott. Emanuele Brienza, Dott. Riccardo Montalbano

Ενότητα 3
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
6 ECTS
Δρ. Ε. Κόρκα

Ενότητα 4
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ (3D) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – 6 ECTS
Καθ. Α. Γεωργόπουλος, Dott. Davide Mezzino

Ενότητα 5
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ – 7 ECTS
Αν. Καθ. Σ. Βοσινάκης

Module 6
ΒΙΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ – ΓΕΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΡΧΑΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ – 7 ECTS
Καθ. Ι. Λυριντζής

Ενότητα 7
ΜΈΘΟΔΟΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΉΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ &
ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – 7 ECTS
Επικ. Καθ. Χ. Καρύδης, Dott. Davide Mezzino

Ενότητα 8
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- 7 ECTS
Καθ. Α. Γεωργόπουλος

Ενότητα 9
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ- 7 ECTS
Καθ. Θ. Γκανέτσος

Διδάσκοντες

Δρ Α.Βαφειάδου
(Παν/μιο Αιγαίου)
Δρ. Π. Βολονάκης

(Παν/μιο Αιγαίου)
Αν. Καθ. Σ. Βοσινάκης
(Παν/μιο Αιγαίου)
Καθ. Ι. Λυριντζής
(Παν/μιο Αιγαίου)
Καθ. Ι. Χατζόπουλος
(Παν/μιο Αιγαίου)

Αssoc Prof Laura Bartoni
(Uninettuno, UTIU, Italy)
Dott. Emanuele Brienza
(Uninettuno, UTIU, Italy)
Prof. Maria Elena Cortese
(Uninettuno, UTIU, Italy)
Assoc Prof Luca Antonio Girella
(Uninettuno, UTIU, Italy)
Dott. Davide Mezzino
(Uninettuno, UTIU, Italy)
Dott. Riccardo Montalbano
(Uninettuno, UTIU, Italy)

Καθ. Α. Γεωργόπουλος
(ΕΜΠ)
Καθ. Θ. Γκανέτσος
(Παν/μιο Δυτικής Αττικής)
Επικ. Καθ. Χ. Καρύδης
(Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
Δρ. Ι. Κοντόπουλος
(Παν/μιο Κοπεγχάγης)
Δρ. Ε. Κόρκα
(Υπ.  Πολιτισμού)

Δρ. Ε. Κουλουμπή
(Εθνική Πινακοθήκη)
Δρ. Γ. Μαστροθεόδωρος

(ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)
Δρ. Κ. Παπαδοπούλου
(Παν/μιο Πελοποννήσου)
Αν. Καθ. Γ. Φακορέλλης
(Παν/μιο Δυτικής Αττικής)