Επιστημονικός Υπεύθυνος

Λυριντζής Ιωάννης

Λυριντζής Ιωάννης

Καθηγητής

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Συντονιστής Π.Μ.Σ. Ειδικών Επιστημονικών και Ψηφιακών Θεμάτων

Βοσινάκης Σπύρος

Βοσινάκης Σπύρος

Επικ. Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Συντονιστές Ενοτήτων

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Καθ. Ιωάννης Λυριντζής
Α1
 – Αρχαιομετρία Ι: Αναλύσεις, Χρονολογήσεις, Διασκοπήσεις

Καθ. Ανδρέας Γεωργόπουλος
Α2
 – Τρισδιάστατη (3D) Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Δρ. Χρήστος Καρύδης
Α3
 – Μέθοδοι Επεμβατικής & Προληπτικής Συντήρησης Οργανικών & Ανόργανων υλικών

Δρ. Σίδερης Αθανάσιος
Α4
 – Αρχαιολογία: Αρχαίοι Πολιτισμοί της ΝΑ Μεσογείου και Μέσης Ανατολής

Καθ. Ιωάννης Λυριντζής
Α5
 – Αρχαιομετρία ΙΙ­: Βιοαρχαιολογία, Γεωαρχαιολογία, Αρχαιοαστρονομία

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επικ. Καθ. Βοσινάκης Σπύρος, Δρ. Αθανάσιος Σίδερης
Β1 – Εφαρμογές Πληροφορικής: Εικονικά Μουσεία, Κυβερνοαρχαιολογία

Δρ. Κόρκα Έλενα & Καθ. Γκανιάτσας Βασίλειος 
Β2 – Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς -­ Αειφόρος Ανάπτυξη

Καθ. Α. Γεωργόπουλος & Δρ. Γ. Παυλίδης
B3
 Δελφοί – Δισδιάστατες (2D) & Τρισδιάστατες (3D) Ανακατασκευές στην Πολιτιστική Κληρονομιά

Καθ. Γκανέτσος Θεόδωρος
Β4 Δελφοί
 – Αναλυτικές Μέθοδοι Φορητής Οργανολογίας

Δρ. Μπάικα Καλλιόπη & Καθ. Τσόκας Γρηγόριος
Β5 Δελφοί
 – Αρχαιοδιασκοπήσεις, Ανασκαφική Έρευνα (GIS)

Διδάσκοντες

Δρ. Ε. Αλεξάκη
(ΕΑΠ)
Επικ. Καθ. Σ. Βοσινάκης
(Παν/μιο Αιγαίου)
Καθ. Α. Γεωργόπουλος
(ΕΜΠ)
Καθ. Θ. Γκανέτσος
(ΤΕΙ Πειραιά)
Καθ. Β. Γκανιάτσας
(ΕΜΠ)
Prof. M. Glascock
(Univ. of Missouri)
Δρ. Α. Δριβαλιάρη
(Παν/μιο Αιγαίου)
Αν. Καθ. Ν. Ζαχαριάς
(Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
Prof. K. Hesse
(Univ. of Upsalla)
Δρ. Ε. Κουλουμπή
(Εθνική Πινακοθήκη)

Καθ. Ε. Καραντζόλα
(Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Αν. Καθ. Γ.Καραπαναγιώτης
(Ανώτ. Εκκλησιαστική Ακαδημία)
Δρ. Χ. Καρύδης
(ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων)
Δρ. Ε. Κόρκα
(Υπ.  Πολιτισμού)
Δρ. Α. Κουτσούδης
(Ερ. Κέντρο ΑΘΗΝΑ)
Επ. Δρ. Α. Κύρου
(Δημοσιογράφος)
Επικ. Καθ. Χ. Λαδιάς

(Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Prof. T. Levy
(Univer. of California San Diego)
Καθ. Ι. Λυριντζής
(Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Prof. G. Magli
(University of Milan)

Prof. C. Morhange
(Université d’ Aix ­Marseille)
Δρ. Κ. Μπάικα
(Εφoρία Εναλίων Αρχαιοτήτων)
Prof. L. Nigro
(University of Roma)
Prof. F.M. Al ­Otaibi
(King Saud University)
Δρ. Γ. Παυλίδης
(Ερ. Κέντρο ΑΘΗΝΑ)
Καθ. Γ. Παπαθεοδώρου
(Παν. Πάτρας)
Επικ. Καθ. Ι. Παπαγεωργίου
(Οικονομικό Παν/μιο)
Eπικ. Καθ. Χ. Παπαγεωργοπούλου
(Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης)
Dr. D. Peterson
(Idaho State University)
Δρ.  Δ. Σακελλαρίου
(ΕΛΚΕΘΕ)

Δρ. Α. Σαρρής
(Ινστ. Μεσογειακών Μελετών)
Δρ. Α. Σίδερης
(Παν/μιο Αιγαίου)
Δρ Α. Σιούλας
(ΕΛΚΕΘΕ Ρόδος)
Καθ. Γ. Τσόκας
(Α.Π.Θ.)
Δρ. Δ. Τσιαφάκη
(Ερ. Κέντρο ΑΘΗΝΑ)
Δρ. Α. Τσαρούχα
(Εφ. Αρχ. Φωκίδας, Δελφοί)
Kαθ. Π. Τσάκωνας
(Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Αν. Καθ. Γ. Φακορέλλης
(ΤΕΙ Αθήνας)
Καθ. Ι. Χατζόπουλος
(Πανεπιστήμιο Αιγαίου)