Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προιόντων και Συστημάτων, University of the Aegean